Milda ir Vilius

   Tądien, prisimenu, mes su Milda susitikome kavos. Vaikštinėjom, šnekučiavomės apie viską iš eilės – keliones, mokslus, kasdieną. Po susitikimo su manimi ji išskubėjo į pasimatymą su Viliumi. „Mielas labai”, prisimenu sakė. Ir štai, praėjus kuriam laikui, pasaulį krečia pandemija, dirbame ten pat, kur miegame, o Milda ir Vilius tuokiasi nuostabioje Vilniaus bažnyčioje.

   Nežinau, kodėl man kartkartėmis tenka tokios privilegijos, bet jų dieną prisimenu su didžiule šiluma. Taip pat prisimenu, kaip stipriai nuo šypsnių ir juoko skaudėjo skruostus kol vaikštinėjome Vilniaus senamiesčio gatvelėmis ar gaudėme paskutinius Saulės spindulius.

   Ačiū už pasitikėjimą ir galimybę būti jūsų dienos dalimi. Susitikime vėl.

   Jaunųjų portretas Vilniaus senamiestyje

   Rytas Mildos ir Viliaus vestuvių dieną, namų interjeras ir vestuviniai rūbai
   Rytas Mildos ir Viliaus vestuvių dieną, Milda kalba telefonu ir dairosi pro langą
   Mildos ir Viliaus vestuvių rytas namuose, rami minutė dviese
   Mildos ir Viliaus vestuvių rytas, juodai balta nuotrauka, pasiruošimas
   Mildos ir Viliaus vestuvių dienos rytas, pasiruošimas, judai balta nuotrauka
   Mildos ir Viliaus vestuvių diena, juodai balta nuotrauka, bažnyčios skliautai ir langas
   Vilius pasitinka Mildą prie altoriaus bažnyčioje, juodai balta nuotrauka
   Milda ir Vilius sėdi priešais altorių bažnyčioje, ceremonija, juodai balta nuotrauka
   Ceremonija bažnyčioje, Milda ir Vilius stovi altoriaus fone, bendro plano juodai balta nuotrauka
   Milda ir Vilius sako vienas kitam priesaiką, ceremonija Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje
   Jaunieji apsikabina ceremonijos metu
   Jaunieji apsikabina ceremonijos metu, juodai balta nuotrauka
   Jaunųjų portretas po ceremonijos, vidutinio plano juodai balta nuotrauka
   Bendro plano jaunųjų portretas bažnyčioje, seno paveikslo fone
   Jaunųjų portretas Vilniaus senamiestyje
   Bendro plano jaunųjų portretas Vilniaus senamiestyje, juodai balta nuotrauka
   Jaunųjų portretas Vilniaus senamiestyje
   Stambaus plano jaunųjų portretas Vilniaus senamiestyje su apsauginėmis kaukėmis
   Fragmentas, juodai balta nuotrauka, jaunųjų apsikabinimas
   Bendro plano portretas, nuotaka Vilniaus senamiesčio gatvėje
   Vidutinio plano Viliaus portretas Vilniaus senamiesčio gatvėje
   Bendro plano portretas, jaunieji apsikabinę Vilniaus senamiesčio gatvėje pro šalį einant žmonėms
   Mildos portretas gamtoje
   Apsikabinę jaunieji gamtoje
   Jaunieji priima šeimos židinį iš šeimos narių
   Sveikinimų metu jaunuosius apkabina atvykę svečiai
   Vakarienės metu už lango žaidžia vaikai
   Vakarienės metu už lango žaidžia vaikai
   Vakarienės metu lauke žaidžia ir laksto vaikai
   Vilniaus portretas seno namo fone
   Apsikabinę Milda ir Vilius prie berželio, portretas vestuvių dienos vakare
   Stambaus plano juodai baltas Viliau portretas vakare
   Vidutinio plano Mildos portretas vestuvių dienos vakare, tarp jaunų berželių
   Juodai baltas Mildos ir Viliaus portretas, jaunieji bėga susikibę rankomis
   Spalvotas Mildos ir Viliaus portretas, jaunieji bėga susikibę rankomis
   Apsikabinusių jaunųjų portretas vestuvių dienos vakarą
   Apsikabinusių jaunųjų portretas vestuvių dienos vakarą
   Juodai baltas apsikabinusių jaunųjų portretas vestuvių dienos vakarą

   Parodyk draugams ir šeimai